Finansiel information

Forsikringsforeningens regnskaber for årene 2015 og 2016 kan rekvireres ved at sende en mail til mail@dpfgs.dk

Forsikringsforeningens Rapport om solvens og finansiel situation (SFCR) 2017 er nu offentliggjort og kan rekvireres ved at sende en mail til mail@dpfgs.dk