Finansiel information

Forsikringsforeningens regnskaber for årene 2015, 2016 og 2017 kan rekvireres ved at sende en mail til mail@dpfgs.dk

Forsikringsforeningens Rapport om solvens og finansiel situation (SFCR) 2018 er nu offentliggjort og kan rekvireres ved at sende en mail til mail@dpfgs.dk