Finansiel information

Årsrapport 2019

Nedenfor kan du hente vores årsrapport for 2019.

Årsrapport 2019

 

Tidligere årsrapporter

Her kan du hente vores årsrapporter fra tidligere år.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

 

Solvens & finansiel situation 2020

Her kan du hente de seneste rapporter om solvens og finansiel situation for Danske Privatbaners Forsikring G/S.

Rapport 2020 inkl. bilag

Solvens & finansiel situation – tidligere år

Her kan du hente de seneste rapporter om solvens og finansiel situation for Danske Privatbaners Forsikring G/S

Rapport 2019

Rapport 2018           Bilag 2018

Rapport 2017           Bilag 2017