Finansiel information

Årsrapport 2018

Nedenfor kan du hente vores årsrapport for 2018.

Årsrapport 2018

 

Tidligere årsrapporter

Her kan du hente vores årsrapporter fra tidligere år.

Årsrapport 2017

 Årsrapport 2016

 Årsrapport 2015

 

Solvens & finansiel situation 2018

Her kan du hente de seneste rapporter om solvens og finansiel situation for Danske Privatbaners Forsikring G/S.

Rapport 2019

Solvens & finansiel situation – tidligere år

Her kan du hente de seneste rapporter om solvens og finansiel situation for Danske Privatbaners Forsikring G/S

Rapport 2018           Bilag 2018

Rapport 2017           Bilag 2017